Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Επικοινωνίας