• επικοινωνία

Επικοινωνία

Επαφή

Φόρμα Επαφής

Send an Email

Προϊόντα

  • Το ελαιόλαδο ήταν ένα ανεκτίμητο φάρμακο στα χέρια των αρχαίων Ελλήνων γιατρών. Ο Ιπποκράτης, ο πατέρας της Ιατρικής το  ονόμασε…
  • Το Mythocia ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΓΕ Organic γεννήθηκε στη γη της Αρχαίας Ολυμπίας χρησιμοποιώντας μόνο πιστοποιημένα οργανικές μεθόδους καλλιέργειας. Χωρίς επιπρόσθετες  χημικές…
  • Τι είναι το ΠΓΕ; Είναι η συντομογραφία για το ‘’Προστατευμένη Γεωγραφική Ένδειξη’’. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι όλες οι ελιές που…